O.SY. BUS DRIVERS Στο «μικροσκόπιο» όλες οι συμβάσεις αορίστου χρόνου σε ΔΕΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ... - "O.SY. BUS DRIVERS®"
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ :
Home » , » Στο «μικροσκόπιο» όλες οι συμβάσεις αορίστου χρόνου σε ΔΕΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ...

Στο «μικροσκόπιο» όλες οι συμβάσεις αορίστου χρόνου σε ΔΕΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ...

Written By OsyBus Driver on Τρίτη, 13 Μαΐου 2014 | 1:30 μ.μ.

Τι αναφέρει εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.


Πρόκειται για συμβάσεις ορισμένου χρόνου που μετατράπηκαν σε αορίστου - Τον έλεγχο θα διεξάγει το ΑΣΕΠ που θα «σαρώσει» τις χιλιάδες Μετατροπές αυτής Της κατηγορίας

ΤΗΝ Έναρξη Της διαδικασίας επανελέγχου όλων Των μετατροπών συμβάσεων ορισμένου Των ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ αορίστου, αποφάσισε Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ Κυριάκος Μητσοτάκης. Το αμέσως επόμενο διάστημα το ΑΣΕΠ σε συνεργασία με τα υπουργεία πρόκειται να «σαρώσει» χιλιάδες μετατροπές συμβάσεων τέτοιου είδους προκειμένου να ελέγξει τη νομιμότητα . και να ακυρώσει όσες δεν έγιναν σε νόμιμα πλαίσια . Έτσι ακόμα πεδίο δράσης προστίθεται στις υποχρεώσεις του ΑΣΕΠ, το οποίο θα έχει την συγκεκριμένη εποπτεία . Συμφωνα ΜΕ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ απόφαση Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ Κυριάκου Μητσοτάκη αλλάζει Η. διαδικασία επανελέγχου ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ καθορίζονται Αρχή: - οι προτεραιότητες των φορέων ή των ειδικοτήτων που θα ελεγχθούν - η σύνθεση των κλιμακίων ελέγχου - ο καθορισμός χρονοδιαγράμματος για την περαίωση του έργου -. η υποβολή περιοδικών εκθέσεων προόδου του έργου. Ο κ Μητσοτάκης ΣΕ δήλωσή ΤΟΥ υπογράμμισε Ότι ΘΑ ελεγχθούν όλες ΟΙ συμβάσεις μετετράπησαν ΠΟΥ ΑΠΌ ορισμένου ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ αορίστου «προκείμενου να διαλύσουμε οποιαδήποτε σκιά μπορεί να πλανάται ότι αυτές οι μετατροπές δεν έγιναν με σύννομο τρόπο». Σημείωσε, δε, πως «το οφείλουμε όχι μόνο στη σιωπηλή πλειοψηφία της κοινωνίας, αλλά και στη μεγάλη πλειοψηφία των έντιμων και ικανών δημοσίων υπάλληλων ». Από τούδε και στο εξής με εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης «θα ζητείται από τις Διευθύνσεις Διοικητικού του συνόλου των φορέων του Δημοσίου να γνωστοποιήσουν στο υπουργείο αναλυτικά τα στοιχεία όσων μετέτρεψαν συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου σε αορίστου χρόνου ». Έτσι θα συντάσσεται η συνολική κατάσταση όλων των συμβασιούχων και η διαδικασία με την οποία πραγματοποιήθηκε η μετατροπή. Επίσης θα συγκροτούνται κλιμάκια ελέγχου ανά Φορέα ή ομάδες Φορέων. Όπως σημειώνει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης «το κάθε κλιμάκιο θα αποτελείται τουλάχιστον από δύο μέλη και θα συμμετέχουν υποχρεωτικά σε αυτό, επιθεωρητής ή βοηθός επιθεωρητής ελεγκτικού οργάνου του δημοσίου. Σε περίπτωση επιλογής υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ και βαθμού τουλάχιστον Δ ', ο υπάλληλος αποδεσμεύεται από την άσκηση των λοιπών υπηρεσιακών του καθηκόντων ». Επιπλέον η απόφαση του κ. Μητσοτάκη προβλέπει τα εξής: - Τη θεσμοθέτηση συνεργασίας των συντονιστών των κλιμακίων για επανέλεγχο υποθέσεων ομοειδών φορέων και υιοθέτηση πρότυπων ελέγχων και εκθέσεων, προκειμένου να διασφαλισθεί η ομοιομορφία και αρτιότητα του ελέγχου σε ομοειδείς φορείς - Την περιγραφή των διαδικασιών ελέγχου και των αρμοδιοτήτων των κλιμακίων καθώς και την ρητή υποχρέωση των φορέων να διευκολύνουν το έργο των ελεγκτών - Την περιγραφή του τρόπου και της διαδικασίας υποβολής του επαρκώς αιτιολογημένου πορίσματος στο ΑΣΕΠ - Την περιγραφή ενδεικτικών συμπεριφορών που συνιστούν λόγο παράνομης μετατροπής όπως η τυχόν χρήση πλαστών δικαιολογητικών, η υποβολή αναληθών ή ανακριβών στοιχείων, η παρασιώπηση ή απόκρυψη κρίσιμων στοιχείων - Τη δυνατότητα προηγούμενης ακρόασης του υπαλλήλου να εκφράσει τις θέσεις του ενώπιον του κλιμακίου ελέγχου και του ΑΣΕΠ - Το δικαίωμα του ΑΣΕΠ να αναπέμψει το πόρισμα στο κλιμάκιο ελέγχου αν θεωρήσει ότι δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη η έκθεση - Την υποχρέωση του αρμοδίου για το διορισμό όργανο να εκδώσει αμελλητί πράξη με την οποία διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης και η κατάργηση της θέσης, σε περίπτωση που το ΑΣΕΠ κρίνει ότι στο πρόσωπό του δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις μετατροπής της σχέσης εργασίας με υπαιτιότητα του υπαλλήλου - Τη σύνταξη συγκεντρωτικής έκθεσης από το ΑΣΕΠ προκειμένου να κωδικοποιηθούν τα συμπεράσματα και να υπάρξει συνολική αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης

Share this article :

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΤΟ YOU - TUBE

 
Support : Copyright © 2012. "O.SY. BUS DRIVERS®" - All Rights Reserved

Proudly powered by Blogger
back to top