O.SY. BUS DRIVERS Όλο το νομοσχέδιο για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Τι περιλαμβάνει!!! - "O.SY. BUS DRIVERS®"
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ :
Home » » Όλο το νομοσχέδιο για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Τι περιλαμβάνει!!!

Όλο το νομοσχέδιο για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Τι περιλαμβάνει!!!

Written By OsyBus Driver on Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014 | 3:00 μ.μ.

Του Φώτη Φωτεινού

Η ανάθεση διαχείρισης τροχαίου υλικού στην… ΓΑΙΑΟΣΕ αποτελεί μια εκ των κυριότερων διατάξεων - έκπληξη του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων» του υπουργείου Μεταφορών.

Το εν λόγω νομοσχέδιο, όπως και οι ρυθμίσεις για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, οι οποίες παρουσιάζονται, στο σύνολό τους, από το metaforespress.gr (στο επισυναπτόμενο αρχείο στο τέλος), είναι στην αρχική τους μορφή, καθώς επιδέχονται αλλαγών, αφού το εν λόγω νομοσχέδιο δεν έχει ψηφιστεί ακόμη.

Εντύπωση, πάντως, προκαλεί ότι, από το νομοσχέδιο, λείπουν κάποιες διατάξεις, κυρίως εργασιακού περιεχομένου, τις οποίες είχε «υποσχεθεί» το υπουργείο Μεταφορών στους σιδηροδρομικούς.

Οι κυριότερες διατάξεις για τις σιδηροδρομικές μεταφορές είναι:

-Το προσωπικό των εταιρειών ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ εξαιρείται από τον χρόνο υπαγωγής τους στο ΤΑΙΠΕΔ, από το σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής. Ο έλεγχος της μισθοδοσίας και των λοιπών, σχετικών με τη μισθοδοσία, δαπανών τους γίνεται από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

-Η ΓΑΙΑΟΣΕ είναι αρμόδια για τη διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης και κινητής σιδηροδρομικής περιουσίας. Στους σκοπούς της ΓΑΙΑΟΣΕ περιλαμβάνονται:

α) η διαχείριση και εκμετάλλευση σιδηροδρομικών ακινήτων και σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού,

β) η ίδρυση και λειτουργία εμπορευματικών κέντρων σε ακίνητα που διαχειρίζεται ή της ανήκουν,

γ) η παραγωγή και πώληση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) σε ακίνητα που διαχειρίζεται ή της ανήκουν.

-Η αποκλειστική διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού που, είτε ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο, είτε ανήκει στην EUROFIMA και μισθώνεται από το ελληνικό δημόσιο δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη της ΓΑΙΑΟΣΕ, η οποία δικαιούται να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως του τροχαίου υλικού για δικό της λογαριασμό και στο όνομα της.

-Μέχρι τη διαγραφή των χρεών του ΟΣΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3891/2010 αναστέλλεται η πληρωμή, καθώς και η διαδικασία είσπραξης αυτών, βεβαιωμένων ή μη, από οποιαδήποτε αιτία και αν αυτά προέρχονται.

- Η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές για τα έτη 2014 έως και 2019 ανατίθεται στην εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Το συνολικό ποσό αποζημιώσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, από το Δημόσιο, για την εκτέλεση υπηρεσιών ΥΔΥ δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ ετησίως για τα έτη 2014 έως 2019. Μετά το έτος 2019, η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές, ανατίθεται από τη Ρ.Α.Ε.Μ. με διαγωνιστική διαδικασία.

-Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. αναθέτει τη μηχανοστασιακή και εργοστασιακή συντήρηση του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιεί στην «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού» (ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.) για διάρκεια δέκα (10) ετών, με όρους αγοράς.

Για τη σύναψη της σύμβασης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 4. Μέχρι τη σύναψη της σύμβασης του προηγούμενου εδαφίου, παρατείνεται αναδρομικά, από το χρόνο λήξης της, η από 4.4.2011 σύμβαση Συντήρησης και Διαθεσιμότητας Τροχαίου Υλικού, που έχει υπογραφεί μεταξύ ΟΣΕ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και περιλήφθηκε στον κλάδο συντήρησης τροχαίου υλικού που αποσχίστηκε από τον ΟΣΕ Α.Ε. και εισφέρθηκε στην ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε., με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υπ’αριθμ. 1661/14.8.2013 (Β’ 1993).

-Ο ΟΣΕ στις σχέσεις του και για οποιαδήποτε συναλλαγή του με το Δημόσιο ή οποιαδήποτε άλλη αρχή ή φορέα του, τους ΟΤΑ, τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις, τα ΝΠΔΔ, τα ΝΠΙΔ που ανήκουν ή μη στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, τις Τραπεζικές εταιρείες και λοιπά τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και για τη σύναψη οποιασδήποτε φύσης συμβάσεων, απαλλάσσεται της υποχρέωσης προσκόμισης:

α. Ασφαλιστικής Ενημερότητας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης και

β. Φορολογικής Ενημερότητας.

-Μέχρι τη διαγραφή των χρεών του ΟΣΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3891/2010, αναστέλλεται η πληρωμή, καθώς και η διαδικασία είσπραξης αυτών, βεβαιωμένων ή μη, από οποιαδήποτε αιτία και αν αυτά προέρχονται. Τυχόν επιβληθείσες από το Δημόσιο, σε βάρος του ΟΣΕ ή εις χείρας τρίτων, κατασχέσεις, αίρονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

"ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ"

Share this article :

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΤΟ YOU - TUBE

 
Support : Copyright © 2012. "O.SY. BUS DRIVERS®" - All Rights Reserved

Proudly powered by Blogger
back to top